top of page

CPN (Advanced)

  • 17Người

Giới thiệu

CPN (Advanced) là bộ hướng dẫn chuyên sâu dành cho PT/Coach/Fitness Professionals tập trung vào những công cụ giảm mỡ tiên tiến nhất hiện nay. Bản chất của giảm cân, giảm mỡ là gì ? Tại sao bạn cần giảm mỡ chứ không cần giảm cân ? Tính Calories không cần thiết hay rất ít người biết cách ? Tại sao những nhà nghiên cứu vẫn tranh cãi và các hlv được gì từ những điều này ? Những cơ chế ứng dụng thực tế từ IF/Keto/CICO ? Sẽ được cập nhật dần từ tháng 11 !

Giá

Fitness Pros, 3.600.000 ₫

Thảo luận nhóm

Chương trình này được kết nối với một nhóm. Bạn sẽ được thêm sau khi tham gia chương trình.

Fitness Pros

Fitness Pros

Riêng tư 46 thành viên

Chia sẻ

Đã là người tham dự? Đăng nhập

© Copyright
bottom of page