top of page

Senior Fitness Base

  • 6Người

Giới thiệu

Senior Fitness Base chia sẻ các kiến thức về huấn luyện thể chất, dinh dưỡng, lối sống dành cho nhóm người lớn tuổi, bao gồm trung niên và cao niên.

Giá

S-Class, 7.000.000 ₫

Chia sẻ

© Copyright
bottom of page