top of page

Total Fitness Coaching

  • 63Người

Giới thiệu

Vì mục tiêu tạo ra một nền tảng kiến thức online theo tiêu chuẩn quốc tế, có thể cạnh tranh công bằng với cộng đồng PT, Fitness professionals trên thế giới, Hệ thống Fitness Base được tạo ra dành cho những người có mong muốn xây dựng sự nghiệp huấn luyện cao cấp, tạo ra một nền tảng kiến thức chyên sâu cho PT, Fitness Coach, Wellness coaching, Lifestyle Coaching. Hệ thống này bao gồm kiến thức về tập luyện, dinh dưỡng, nghỉ ngơi, lifestyle đủ để bạn trở thành một Fitness Coach tiêu chuẩn. Nó bao gồm ebook được cập nhật với kiến thức PT theo tiêu chuẩn quốc tế, thiết kế chương trình huấn luyện phân kỳ, ứng dụng concept Total Fitness (Fitness toàn diện) với rất nhiều công cụ về tập luyện, dinh dưỡng, nghỉ ngơi, lifestyle. Kết hợp với các bài blog long-form, guideline bổ trợ, định hướng chuyên môn để nâng cấp kiến thức và sự nghiệp của bạn. ​

Giá

3 gói có sẵn, Từ 3.000.000 ₫

Chia sẻ

Đã là người tham dự? Đăng nhập

© Copyright
bottom of page