top of page

Acerca de

Black Cooking Channel YouTube Channel Art (1).jpg

Điều khoản sử dụng

Điều khoản dịch vụ và chính sách bảo mật của website coachvincent.com và các tài sản liên quan
Chính sách quyền riêng tư và bảo mật thông tin 

Tại coachvincent.com, chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của người dùng và tầm quan trọng của thông tin họ giao phó cho chúng tôi. Với suy nghĩ này, chúng tôi cung cấp cho bạn chính sách bảo mật này để giúp bạn hiểu các loại thông tin chúng tôi có thể thu thập về bạn khi bạn truy cập Trang web hoặc sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi, cách chúng tôi có thể sử dụng thông tin và cách bạn có thể kiểm soát, sửa chữa và / hoặc cập nhật thông tin. Bằng cách truy cập trang web coachvincent.com hoặc sử dụng các dịch vụ coachvincent.com, bạn chấp nhận các chính sách và điều khoản thực tế được mô tả trong Chính sách này. Mỗi lần bạn truy cập trang web coachvincent.com hoặc sử dụng các dịch vụ coachvincent.com, bạn đồng ý và đồng ý rõ ràng với việc chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin mà bạn cung cấp như được mô tả trong Chính sách này.

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA coachvincent.com ĐƯỢC CẬP NHẬT MỚI NHẤT VÀO: NGÀY 20, THÁNG 2 NĂM 2021.

Thông tin chúng tôi có thể thu thập: 

Chúng tôi có thể thu thập thông tin có thể nhận dạng bạn (thông tin cá nhân của người dùng), chẳng hạn như tên, địa chỉ email, tuổi, cân nặng, hồ sơ cá nhân và nhận xét, hình ảnh, video hoặc tương tự khi bạn cung cấp cho chúng tôi khi sử dụng trang web của chúng tôi (ví dụ: bằng cách tạo thông tin đăng nhập của người dùng trên trang web của chúng tôi) hoặc theo một cách khác, ví dụ, bằng cách đăng hoặc gửi nó lên trang web của chúng tôi, lên Facebook bằng trang web của chúng tôi hoặc vào trang Facebook của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin từ (i) các doanh nghiệp IAC khác, (ii) từ các đối tác kinh doanh của chúng tôi và (iii) từ các bên thứ ba khác khi chúng tôi mô tả thêm trong Chính sách này. Ngoài thông tin này, chúng tôi cũng có thể tự động thu thập thông tin từ bạn bè trên Facebook của bạn khi họ trả lời các nhận xét trên Facebook mà bạn đã tải lên trang web của chúng tôi (ví dụ: tên, nhận xét và ảnh của họ). Chúng tôi có thể kết hợp thông tin cá nhân mà chúng tôi nhận được từ các nguồn khác nhau.

Chúng tôi cũng có thể thu thập các loại thông tin khác theo các cách sau khi bạn truy cập trang web coachvincent.com của chúng tôi:

Nhật ký máy chủ của chúng tôi sẽ tự động thu thập thông tin, chẳng hạn như địa chỉ IP, loại và ngôn ngữ trình duyệt của bạn và ngày và giờ truy cập của bạn, giúp chúng tôi theo dõi các chuyển động của người dùng trên trang web của chúng tôi và hiểu xu hướng người dùng.

Chúng tôi có thể chỉ định cho máy tính của bạn một hoặc nhiều cookie có thể thu thập thông tin để tạo điều kiện truy cập vào trang web của chúng tôi và cá nhân hóa trải nghiệm trực tuyến của bạn.

Chúng tôi có thể sử dụng các công cụ Internet tiêu chuẩn, như các công cụ web, thu thập thông tin theo dõi việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi và cho phép chúng tôi tùy chỉnh các dịch vụ và quảng cáo của mình.

Chúng tôi sử dụng các công cụ phân tích của bên thứ ba, chẳng hạn như Google Analytics, để thu thập và phân tích thông tin và hành vi nhất định của người dùng. Thông tin này có thể bao gồm thông tin về nhân khẩu học và sở thích, chẳng hạn như tuổi tác, giới tính và sở thích của người dùng. Chúng tôi sử dụng thông tin này cho mục đích kinh doanh nội bộ trên cơ sở tổng hợp, ẩn danh. Để từ chối thu thập dữ liệu Google Analytics, bạn có thể truy cập trang web sau và làm theo quy trình từ chối: https://tools.google.com.vn/dlpage/gaoptout/

Chúng tôi cũng có thể thu thập một số thông tin nhất định, chẳng hạn như URL của trang web cuối cùng bạn đã truy cập trước khi đến Trang web của chúng tôi, tùy chọn và cài đặt của bạn (ví dụ: múi giờ), quảng cáo bạn đã nhấp hoặc xem trên Trang web của chúng tôi (nếu có), bạn đã ở lại trang web của chúng tôi bao lâu và những dịch vụ và tính năng bạn đã sử dụng.

Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân của trẻ em và người vị thành niên dưới 16 tuổi. Nếu những người thuộc nhóm này truy cập vào website của chúng tôi, chúng tôi sẽ tuân thủ các Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em và người vị thành niên.

Thông tin Những người khác có thể thu thập

Với người dùng hoặc khách ghé thăm trang web coachvincent.com, các công ty quảng cáo và mạng quảng cáo của bên thứ ba có thể thu thập thông tin nhờ các công cụ bao gồm các công cụ đề xuất nội dung, hiển thị quảng cáo trên các trang web coachvincent.com hoặc các ứng dụng liên quan của chúng tôi và theo dõi hoạt động của người dùng trên Trang web của chúng tôi nhằm mục đích xác định quảng cáo nào sẽ hiển thị. Các công ty này cũng có thể sử dụng thông tin được thu thập trên Trang web của chúng tôi để phân phát quảng cáo tốt hơn (nhắm mục tiêu quảng cáo).

Chúng tôi không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho các công ty này. Các công ty này có thể sử dụng các công cụ theo dõi, chẳng hạn như cookie, để thu thập thông tin về máy tính và hoạt động duyệt để xác định quảng cáo nào sẽ hiển thị cho người dùng.

Các nhà quảng cáo, mạng quảng cáo và công ty nhắm mục tiêu hành vi này đôi khi thu thập thông tin theo dõi việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi để đo lường hiệu suất quảng cáo, theo dõi quảng cáo bạn đã nhấp và hiển thị quảng cáo được nhắm mục tiêu cụ thể cho bạn, bao gồm hiển thị quảng cáo sau khi bạn rời khỏi Trang web của chúng tôi các trang web bên thứ ba khác trong mạng quảng cáo của họ.

Nếu bạn đăng thông tin về bản thân hoặc người khác hoặc liên lạc với người khác bằng trang web của chúng tôi, xin lưu ý rằng chúng tôi không thể kiểm soát ai đọc bài đăng của bạn hoặc những gì họ làm với thông tin bạn cung cấp. Chúng tôi khuyến khích bạn sử dụng thận trọng trong việc đăng thông tin cá nhân.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin người dùng cung cấp để:

- Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và cải thiện và tùy chỉnh các dịch vụ;

- Gửi bản tin cho người dùng của chúng tôi và cung cấp đặc biệt;

- Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ có thể bạn quan tâm;

- Quy trình thanh toán cho các sản phẩm hoặc dịch vụ bạn đặt hàng qua trang web của chúng tôi;

- Tùy chỉnh quảng cáo và nội dung mà bạn nhìn thấy trên trang web của chúng tôi;

- Tạo điều kiện sử dụng trang web của chúng tôi;

- Hiển thị công khai phản hồi và nhận xét được bạn đăng trên các tài sản của chúng tôi (ví dụ: sử dụng tên, ảnh, bài đăng video và nhận xét khi bạn đăng phản hồi trên trang web của chúng tôi hoặc lên Facebook);

- Hiển thị thông tin về bạn bè của bạn (ví dụ: tên, ảnh và nhận xét của họ) được tự động tải lên khi họ nhận xét về tin nhắn Facebook mà bạn đăng lên trang web của chúng tôi(nếu có);

- Quản lý tài khoản của bạn đăng kí trên trang web;

- Phân tích việc sử dụng và cải thiện trang web, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;

- Xác định và bảo vệ chống lại các giao dịch gian lận và lạm dụng khác của trang web của chúng tôi;

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với người khác trừ khi được nêu dưới đây hoặc trừ khi chúng tôi thông báo trước cho bạn và cho bạn cơ hội từ chối. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân với:

Các nhà cung cấp dịch vụ, chẳng hạn như bộ xử lý thanh toán thẻ tín dụng, thực hiện các dịch vụ thay mặt chúng tôi theo quy định của pháp luật;

Các đơn vị doanh nghiệp khác trong hệ thống coachvincent.com;

Các doanh nghiệp khác mà chúng tôi hợp tác hoặc chúng tôi lựa chọn cẩn thận để cung cấp cho bạn các sản phẩm, dịch vụ và chương trình khuyến mãi thông qua trang web của chúng tôi hoặc ngoại tuyến;

Các bên thứ ba khác trong các trường hợp hạn chế, chẳng hạn như báo cáo hoạt động tội phạm bị nghi ngờ, tuân thủ các yêu cầu pháp lý, ngăn chặn gian lận và bảo vệ sự an toàn của người dùng của chúng tôi.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin tổng hợp, ẩn danh trong bất kỳ tình huống nào ở trên và với các nhà cung cấp dịch vụ, nhà quảng cáo và những người khác cho mục đích tiếp thị của chúng tôi và cho mục đích cải thiện cách thức, và cho ai, chúng tôi cung cấp dịch vụ của chúng tôi.

Bạn có thể chọn:

Không cung cấp thông tin cá nhân, mặc dù điều đó có thể dẫn đến việc bạn không thể có được các dịch vụ nhất định hoặc sử dụng các tính năng nhất định của trang web của chúng tôi;

Ngừng nhận email quảng cáo hoặc bản tin từ chúng tôi bằng cách gửi email đến địa chỉ liên hệ ở cuối chính sách này;

Xóa hoặc từ chối cookie bằng cách thay đổi cài đặt trình duyệt của bạn, mặc dù nếu bạn làm như vậy, một số tính năng hoặc dịch vụ của trang web của chúng tôi có thể không hoạt động đúng;

Để xem xét và cập nhật thông tin cá nhân của bạn bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email bên dưới hoặc, nếu bạn có tài khoản trực tuyến trên trang web của chúng tôi, bằng cách đăng nhập vào tài khoản đó.

Liên kết của bên thứ ba

Trang web có thể liên kết đến các trang web được điều hành bởi các bên thứ ba mà chúng tôi không kiểm soát. Chúng tôi không giám sát, kiểm soát hoặc xác nhận việc thu thập thông tin hoặc thực hành quyền riêng tư của bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi đặc biệt khuyến khích bạn làm quen với các thông lệ về quyền riêng tư của mỗi trang web bạn truy cập và liên hệ với họ nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách và thực tiễn bảo mật tương ứng của họ. Chính sách này chỉ áp dụng cho thông tin do chúng tôi thu thập thông qua trang web hoặc dịch vụ coachvincent.com và không áp dụng cho các trang web bên thứ ba. Khả năng truy cập thông tin của bên thứ ba từ trang web hoặc dịch vụ của coachvincent.com hoặc liên kết đến các trang web hoặc địa điểm khác, chỉ để thuận tiện cho bạn và không biểu thị sự chứng thực của chúng tôi đối với các bên thứ ba đó, sản phẩm, dịch vụ, trang web, địa điểm của họ.

Thay đổi chính sách bảo mật

coachvincent.com có quyền thay đổi, sửa đổi, thêm hoặc xóa các phần của Chính sách này bất cứ lúc nào và không cần thông báo trước, và mọi thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng trừ khi chúng tôi vi phạm các điều luật. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không sử dụng Thông tin cá nhân của bạn theo cách khác biệt so với việc sử dụng được mô tả trong Chính sách này mà không cho bạn cơ hội từ chối sử dụng các cách sử dụng khác đó. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web hoặc dịch vụ coachvincent.com sau khi Chính sách này được sửa đổi sẽ được coi là bạn tiếp tục chấp nhận các điều khoản và điều kiện của Chính sách, như đã sửa đổi. Chúng tôi khuyến khích bạn đánh dấu trang Web này và xem lại Chính sách này thường xuyên.

Liên lạc với chúng tôi bằng cách nào: 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách này hoặc việc sử dụng chương trình của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email bên dưới:

Email: admin@coachvincent.com
© 2020 coachvincent.com. Mọi quyền được bảo lưu.

Khuyến cáo về các chương trình hướng dẫn tập luyện của chúng tôi:

Kết quả khác nhau tùy thuộc vào điểm bắt đầu, mục tiêu và nỗ lực. Tập thể dục và chế độ ăn uống phù hợp là cần thiết để đạt được và duy trì giảm cân và tăng cơ bắp. Những người có nhu cầu hình thể đặc trưng có thể phải sử dụng nhiều hơn một sản phẩm của coachvincent.com hoặc mở rộng cấp độ chương trình để đạt được kết quả tối đa của họ.

Tham khảo ý kiến ​​bác sĩ của bạn và làm theo tất cả các hướng dẫn an toàn trước khi bắt đầu bất kỳ chương trình tập luyện nào hoặc sử dụng bất kỳ loại thực phẩm bổ sung, kế hoạch dinh dưỡng hoặc sản phẩm thay thế bữa ăn, đặc biệt là nếu bạn đang mang thai, cho con bú, hoặc nếu bạn có bất kỳ điều kiện y tế đặc biệt hoặc đặc biệt.

Nội dung trên trang web của chúng tôi chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nhằm mục đích chẩn đoán hay điều trị bất kỳ tình trạng sức khỏe nào và không thể thay thế lời khuyên của các chuyên gia chăm sóc sức khỏe hoặc cung cấp bất kỳ thiết bị y tế, chẩn đoán hoặc điều trị nào.

Khi bạn đã mua Chương trình, hướng dẫn tập luyện tại coachvincent.com, mặc định bạn đáp ứng đủ các điều kiện về độ tuổi, tình trạng sức khỏe và khả năng tự nhận thức hành vi của mình như sau: 


- Trên 18 tuổi
- Không gắp bất kì vấn đề nào về sức khỏe hay đang trong quá trình điều trị bất kì loại bệnh nào
- Có đủ khả năng nhận thức hành vi của mình
- Bạn đồng ý với việc tự quản lý thông tin tài khoản cá nhân của mình và sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật trước các sai phạm do lỗi cá nhân của mình.  

- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các cáo buộc liên quan đến khai báo thông tin sai lầm hoặc các vấn đề sức khỏe và bệnh lý của tất cả người dùng và sử dụng các chương trình hướng dẫn huấn luyện trên trang web của chúng tôi. 

 

Khi bạn đã mua Chương trình, hướng dẫn tập luyện tại coachvincent.com, bạn đồng ý với tất các các điều khoản này của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền cho bạn với bất kỳ lý do phát sinh nào. Nếu có bất kỳ câu hỏi, nhận xét, không hài lòng với huấn luyện hoặc chương trình của bạn tại bất kỳ thời điểm nào, xin vui lòng gửi email cho chúng tôi tới admin@coachvincent.com Sau đó chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để khắc phục tình huống cho bạn để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt hơn như tốt nhất có thể.

Bằng việc mua và sử dụng các chương trình tại website coachvincent.com bạn chấp nhận rằng bạn đủ điều kiện về sức khỏe và ý thức để thực hành theo các nội dung trong chương trình, hướng dẫn. Bản thân Vincent và các thành viên quản lý của trang website coachvincent.com cùng các trang thông tin khác liên quan không phải chịu trách nhiệm cho việc thực hành và làm theo các chương trình hướng dẫn của bạn.  

Chính sách người dùng của chương trình, hướng dẫn

Người dùng hợp pháp của các chương trình, hướng dẫn trên website admin@coachvincent.com là người đã đăng kí thành viên và thanh toán đầy đủ chi phí như giá đã niêm yết tại thời điểm thanh toán. Người dùng có nghĩa vụ bảo mật các thông tin về tên đăng kí và mật khẩu để có thể sử dụng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho mọi mất mát người dùng đến từ các bên khác hay các lí do kĩ thuật không đến từ website coachvincent.com. 

Ở một thời điểm, chỉ có 1 người dùng hợp lệ có thể sử dụng chương trình, hướng dẫn đã mua trên website. Trong trường hợp bạn cố tình gian lận, chúng tôi sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn và không cấp lại quyền sử dụng với bất kì lí do gì. 

  

Chính sách giá các chương trình, nội dung trên website

Tất cả giá của các chương trình, hướng dẫn và ebook các khóa học cũng như nội dung trên website thuộc quyền sở hữu của coachvincent.com. 

 

Do vậy mọi thông tin thay đổi về giá hay chi phí cho các nội dung này chúng tôi toàn quyền quyết định để phù hợp với nhu cầu và tình hình của website.  Mọi thay đổi này có thể được thực hiện mà không cần thông báo trước đến những viên đã sử dụng các chương trình, nội dung có sự thay đổi. 

Giá của các chương trình, nội dung trên website không bao gồm các dịch vụ huấn luyện, tư vấn, giải đáp riêng tư hay bất kì sản phẩm nào khác ngoài nội dung được biên soạn.  

Thời gian sử dụng các chương trình

Các chương trình, hướng dẫn đều có hạn sử dụng cho những thành viên đã mua. Tuy nhiên chúng tôi không có nghĩa vụ giải quyết các trường hợp bất khả kháng từ bên thứ ba hoặc các lý do kĩ thuật không phải đến từ website coachvincent.com. 

Chính sách khiếu nại, giải đáp thắc mắc

Các khiếu nại thắc mắc được gửi qua email admin@coachvincent.com mới có giá trị chính thức. Tuy nhiên, Chúng tôi không có trách nhiệm phải giải đáp hết tất cả các khiếu nại, thắc mắc mọi lúc mọi nơi. 

Chính sách bảo mật nội dung

 

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật vật lý, điện tử và các biện pháp bảo mật hợp lý khác để giúp bảo vệ thông tin cá nhân khỏi sự truy cập, thay đổi hoặc tiết lộ trái phép.

 

Các chương trình, khóa học hướng dẫn tập luyện trên coachvincent.com đều được yêu cầu bảo mật về nội dung. Chúng tôi không thể ngăn chặn việc bạn chia sẻ các kiến thức có được từ nội dung trên trang web của chúng tôi tuy nhiên có thể hạn chế việc chia sẻ các chương trình này của bạn vì mục đích thương mại, bao gồm tạm dừng việc sử dụng chương trình, thay đổi hay khóa tài khoản của bạn vì mục đích bảo mật. 

Trong trường hợp bạn vi phạm các yêu cầu về bảo mật nội dung của các chương trình, hướng dẫn trên website như việc tự ý tiết lộ tài khoản hay chia sẻ tài khoản, nội dung các chương trình, hướng dẫn trên website coachvincent.com, bạn sẽ bị xóa tài khoản vĩnh viễn và chịu mọi hậu quả trước pháp luật cho những thiệt hại gây ra bởi hành vi trái phép của mình.  

Chính sách & điều khoản cho thành viên đăng ký Fitness Base

Tất cả các thành viên đăng ký Fitness Base cam kết hiểu rõ các quy định chung áp dụng cho chương trình như tất cả các chương trình, hướng dẫn tập luyện trên trang coachvincent.com. 

Fitness Base được đăng ký theo năm trọn gói do đó chúng tôi sẽ không có trách nhiệm hoàn trả hay tự động gia hạn cho thành viên đăng ký. Hết thời gian đăng ký 1 năm, thành viên có quyền gia hạn hoặc tạm ngưng sử dụng chương trình.

Fitness Base là nền tảng kiến thức online bao gồm tất cả các bài viết, hình ảnh, video, tài liệu dưới dạng ebook, file mềm, blog series, guideline, trình đọc ebook, werbsite, được cập nhật trên website coachvincent.com thuộc sở hữu trí tuệ của Coach Vincent và coachvincent.com. Mọi việc tự ý sao chép, chia sẻ bất cứ phần nào của hệ thống kiến thức đăng tải đều được coi như vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Thành viên vi phạm sẽ bị chấm dứt quyền đăng ký trên website ngay tại thời điểm bị phát hiện mà không cần thông báo trước.

Chúng tôi không có trách nhiệm gửi tài liệu bằng văn bản hoặc ebook, file copy tài liệu kiến thức cho các thành viên khi hết hạn đăng kí. Việc tự ý lưu giữ các hình ảnh từ website hoàn toàn do ý muốn cá nhân của thành viên và thành viên sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu những hình này vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ của Coach Vincent và coachvincent.com. 

 

Chúng tôi không có trách nhiệm báo cáo, giải đáp các thắc mắc cho từng thành viên kịp thời kịp lúc hay bất cứ thời gian nào. Các câu hỏi, thắc mắc sẽ được giải đáp tùy vào sự phù hợp của chủ đề và khối lượng công việc của Coach Vincent và toàn bộ nhân sự của hệ thống coachvincent.com. 

Black Cooking Channel YouTube Channel Art.jpg
bottom of page