top of page

CPN (Pro)

  • 42Người

Giới thiệu

CPN (Pro) là bộ hướng dẫn chuyên sâu tập trung vào những công cụ giảm mỡ tiên tiến nhất hiện nay dành cho PT/Coach/Fitness Professionals hoặc những người ưa thích tìm hiểu các nguyên lý và bản chất của vấn đề. Bản chất của giảm cân, giảm mỡ là gì ? Tại sao bạn cần giảm mỡ chứ không cần giảm cân ? Tính Calories không cần thiết hay rất ít người biết cách ? Tại sao những nhà nghiên cứu vẫn tranh cãi và các hlv được gì từ những điều này ? Những cơ chế ứng dụng thực tế từ IF/Keto/CICO ? Sẽ được cập nhật dần từ tháng 11 !

Giá

3 gói có sẵn, Từ 3.000.000 ₫

Chia sẻ

Đã là người tham dự? Đăng nhập

© Copyright
bottom of page