top of page

Power Pump (Maxx) - Tăng cơ tăng sức mạnh

  • 190ngày
  • 8Người

Giới thiệu

Coming soon ! Phiên bản cập nhật của Pump Hero - Chương trình hướng dẫn Tăng cơ tăng sức mạnh với: - 6 tháng huấn luyện tối ưu lâu dài thay cho 10 tuần hardcore - Thêm hướng dẫn "06 múi" chủ động thay vì hệ quả tự nhiên bị động như Pump Hero - Thêm 02 phân kỳ MAXX Gain, Maxx Pump để tận dụng tối đa thời gian tối ưu cơ bắp và sức mạnh - Thêm công cụ ứng dụng tập luyện, dinh dưỡng, nghỉ ngơi, lifestyle - Xây dựng nền tảng thể chất mạnh mẽ, linh hoạt và bùng nổ - Phù hợp với một phổ đối tượng và mục tiêu rộng hơn

Giá

Thanh toán một lần
3.000.000 ₫
4 gói có sẵn
Từ 5.000.000 ₫

Chia sẻ

Đã là người tham dự? Đăng nhập

© Copyright
bottom of page