top of page

Pro-Supping: Huấn luyện Dinh dưỡng Bổ sung chuyên sâu

  • 29Người

Giới thiệu

Không phải hướng dẫn TPBS mà chuyên sâu về dinh dưỡng bổ sung ! Phần mở rộng của Dinh dưỡng Ứng dụng trong hệ thống Fitness Base, dành cho các bạn tư vấn viên TPBS, HLV Dinh dưỡng, Fitness Coach, PT và Fitness Professional quan tâm. Chương trình sẽ gồm có 2 phần: - Tổng hợp các bài blog, video "giải độc gym Việt" về các loại Supplement - Cập nhật các bài blog long-form chuyên sâu, video, guideline, protocol dành riêng cho các bạn Fitness Pros đã tham gia Fitness Base ! Kiến thức được cập nhật liên tục dựa trên câu hỏi, thảo luận trong group riêng tư Fitness Pros !

Giá

3 gói có sẵn, Từ 3.000.000 ₫

Chia sẻ

Đã là người tham dự? Đăng nhập

© Copyright
bottom of page