top of page

Fitness Pros

Riêng tư·46 Fitness Pro

Thông tin

Group trao đổi kiến thức chuyên biệt, nâng cao dành cho thành viên tham gia Fitness Base !

Nội quy nhóm


Tôn trọng, không cá nhân & no sale

Group để thảo luận các kiến thức Fitness coaching theo dòng cập nhật Fitness Base, không nên hỏi đáp các vấn đề vượt khỏi phạm vi hay sale các thứ không liên quan

Thông tin

 • Riêng tư

  Chỉ chủ sở hữu gói trả phí mới có thể xem nhóm này.

 • Hiển thị

  Hiển thị cho khách truy cập trang web.

 • 29 tháng 7, 2022

  Đã tạo

 • Coach Vincent

  Người tạo

bottom of page