top of page

Chọn gói trả phí của bạn

 • V-Transformers

  9.000.000₫
  Dành cho các bạn yêu thích Fitness Lifestyle
  Hiệu lực trong 12 tuần
  • Dành cho các khóa PumpHero, 6paks, QikRecomp, JackedUp
  • Không quá 12 tuần
  • Huấn luyện 1:1 theo concept chuyên sâu
  • Tư vấn, giải đáp, hướng dẫn để trao kiến thức
 • V-Special90

  18.000.000₫
  Phù hợp nhất cho các bạn muốn huấn luyện chuyên biệt
  Hiệu lực trong 3 tháng
  • Các mục tiêu chuyên sâu, chuyên biệt
  • Thời gian 3 tháng
  • Đọc Guideline coaching chuyên biệt cá nhân hóa
  • Tư vấn giải đáp kiến thức 1:1 qua email, video call
 • Fitness Pros

  3.600.000₫
  Dành cho các bạn muốn trở thành Trainer
  Hiệu lực trong 1 năm
  • Đọc tất cả các bài blog chuyên sâu
  • Đọc tất cả các guideline chuyên biệt hàng tháng
  • Tham gia group riêng tư để thảo luận, trao đổi kiến thức
  • Live-stream Q&A các vấn đề kiến thức
 • Private Business

  120.000.000₫
  Dành cho việc kinh doanh Private Gym chuyên biệt
  Hiệu lực trong 1 năm
  • Đọc tất cả blog chuyên sâu
  • Đọc tất cả ebook/guideline
  • Xây dựng và chuyển giao concept kiến thức chuyên biệt
  • Tư vấn, giải đáp chuyên môn cho head/leader online
  • 01 Workshop trực tiếp
 • V-Aesthetics

  60.000.000₫
  Coaching cao lớn đúng slogan "Việt Nam không nhỏ bé !"
  Hiệu lực trong 6 tháng
  • Thoát gầy trơ xương, thoát còi cọc, cao lớn hơn
  • Xây dựng nền tảng thể chất Tối ưu tiềm năng bộ gen
  • <18 tuổi Cần có sự giám sát, bảo đảm từ cha mẹ
  • Khóa học trao kiến thức để tự thực hành trong 1-3 năm
  • Thời gian có thể kéo dài đến 1 năm
 • 6paks

  3.000.000₫
  Thử thách sáu múi trong vòng 90 ngày, phá kỷ lục 70 ngày !!!!
  Hiệu lực trong 3 tháng
  • CPN - Giảm mỡ tập trung phân kỳ

   6.000.000₫
   Khóa học giảm mỡ chuyên sâu, tập trung cho người thừa cân
   Hiệu lực trong 6 tháng
   • Thực hành tập luyện phân kỳ tối ưu từng giai đoạn
   • Thực hành dinh dưỡng với các công vụ tiên tiến nhất
   • Kiến thức về lối sống khỏe mạnh
  bottom of page