Trang dành cho Subscibers

 • Transformers

  600000$
  Dành cho các bạn yêu thích Fitness Lifestyle
  Valid for one year
  • Đọc tất cả các bài blog chuyên sâu
  • Free 1 năm nếu bạn đã mua khóa học của Vincent
 • Hot

  Programmers

  2400000$
  Phù hợp nhất cho các bạn muốn chuyên sâu
  Valid for one year
  • Đọc tất cả bài blog chuyên sâu
  • Đọc tất cả các guideline chủ đề hàng tháng
  • Đọc Guideline chuyên biệt cho coaching
  • Tư vấn giải đáp kiến thức programming qua email
 • CareerBuilders

  1500000$
  Dành cho các bạn muốn trở thành Trainer
  Valid for one year
  • Đọc tất cả các bài blog chuyên sâu
  • Đọc tất cả các guideline chuyên biệt hàng tháng
  • Tư vấn, giải đáp kiến thức blog/guideline qua email