top of page

Body Recomp 101

  • 25Người

Giới thiệu

(Cập nhật trong tháng 9) Nhắc đến "tăng cơ giảm mỡ" là nhắc đến một chủ đề gây tranh cãi. Vậy tại sao nó gây tranh cãi ? Và bạn, với tư cách của một người PT/Coach sẽ cần có cách tiếp cận đúng như thế nào ? Tại sao giảm cân trong huấn luyện thông thường khác với giảm cân để thay đổi hình thể ? Thay đổi hình thể là một chuyên môn cao cấp, kiến thức sâu và hiện không có trong giáo trình đào tạo PT ở mọi cấp độ. Một Fitness Coach khác gì với một PT, và một chuyên gia thay đổi hình thể khác gì với một Fitness Coach ? Sẽ rất khó trả lời vì hiện tại ở VN, các ngành dịch vụ chăm sóc sức khỏe phải kiêm chức khá nhiều chứ chưa hướng tới chuyên sâu, chưa có đào tạo chuyên sâu theo một hướng. Nhưng ở đây, Vincent có thể giúp các bạn bắt đầu hiểu thêm về "Thay đổi hình thể" bằng một concept gây tranh cãi: Tăng cơ giảm mỡ. Hướng dẫn này sẽ đưa cho bạn những khái niệm căn bản, những cách tiếp cận, kể cả ở chiều phản đối hay ủng hộ, và quan trọng hơn, giúp bạn hình thành cách hiểu và ứng dụng riêng của bản thân.

Giá

Fitness Pros, 3.600.000 ₫

Thảo luận nhóm

Chương trình này được kết nối với một nhóm. Bạn sẽ được thêm sau khi tham gia chương trình.

Fitness Pros

Fitness Pros

Riêng tư 46 thành viên

Chia sẻ

Đã là người tham dự? Đăng nhập

© Copyright
bottom of page