top of page

Applied Nutrition

  • 53Người

Giới thiệu

Kiến thức huấn luyện dinh dưỡng dành cho các bạn PT/Fitness Coach, Health Care Professionals mang tính nền tảng, ứng dụng và cập nhật !

Giá

Fitness Pros, 3.600.000 ₫

Thảo luận nhóm

Chương trình này được kết nối với một nhóm. Bạn sẽ được thêm sau khi tham gia chương trình.

Fitness Pros

Fitness Pros

Riêng tư 48 thành viên

Chia sẻ

Đã là người tham dự? Đăng nhập

© Copyright
bottom of page