Overload & Các giai đoạn trong huấn luyện

(Đọc bài blog về huấn luyện phân kì căn bản tại đây.) Theo GAS Principle, khi tập luyện, bạn đặt một áp lực (stress) lên hệ thống cơ thể. Do vậy, để thích ứng với áp lực này, cơ thể sẽ thay đổi trạng thái cân bằng hiện tại. Kết quả của sự thích nghi và thay đổi này dẫn tới một trình độ thể chất mới (Fitness level). Theo nguyên lý Overload Principle, chúng ta sẽ tăng dần áp lực từ việc tập luyện, như một yếu tố kích thích để trình độ thể chất tăng lên dần.


"Train harder than last time !" hay "No pain no gain" là những câu slogan quen thuộc của dân "tập tạ thể hình" khắp nơi. Tuy nhiên thực thực tế trong huấn luyện, việc áp dụng cứng nhắc theo những câu hô hào, cổ động này có thể mang tới những hệ lụy chấn thương. Để có thể tăng trưởng, chúng ta cần hiểu rõ, tại sao chúng ta lại có thể tăng trưởng.

Want to read more?

Subscribe to www.coachvincent.com to keep reading this exclusive post.

Subscribe Now
433 views

Related Posts

See All